Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Loading ... Loading ...

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Loading ... Loading ...

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

 Like Us On Facebook

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук