Съобщение за забрана за изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци

Периодът от 01 април до 31 октомври 2018 г. е обявен за пожароопасен, съгласно Заповед № РД-119/08.03.2018 г. на Министъра на околната среда и водите. В тази връзка  Общинска администрация Хисаря уведомява, че съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи се ЗАБРАНЯВА изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци поради опасността от възникването на пожари. При констатиране на нарушения ще се потърси административно-наказателна отговорност на виновните лица.

Обявлението е във връзка с чл. 15, ал.1, т.5, чл. 39, чл. 40, чл. 41, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД – 119/ 08.03.2018 г на Министъра на околната среда и водите, с цел предотвратяването възникването и бързото разпространение на пожари и налагането на забрани за палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи суха трева, което намалява плодородието на почвите и уврежда околната среда.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...