І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Настоящите вътрешни правила регламентират организацията на дейността по приемане и отчитане на сигнали, жалби и препоръки от граждани и юридически лица в Община Хисаря.
Чл. 2. Дейностите по настоящите правила включват:

  • приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица;
  • процедурата за разглеждане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица;
  • водене на регистър за сигнали и жалби на граждани и юридически лица.

Продължава…



Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.