12188944_886033031485057_7999434355476131376_nОбучения по метода „Връстници обучават връстници“ продължават и през новата учебна 2016/2017г. в училищата в община Хисаря. Кампанията се провежда за втора поредна година в общината и се очаква с голям интерес.
Нека припомним, че през лятото Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, съвместно с Районното управление на МВР-Хисаря в партньорство със СУ „Христо Смирненски“ в „Лятна академия за децата на Хисаря” обучиха екипи от ученици, които да обучават връстниците си на различни теми по превенция на престъпността и противообществените прояви сред подрастващите, безопасност в интернет, безопасни игри и др., а миналогодишните възпитаници преминаха второ ниво на обучение.
Екипите ще стартират от новата учебна година във всички училища в общината.

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.