С годишната програма Община Хисаря се стреми, както да покрие всички нормативни изисквания по управление на общинската собственост, така и да увеличи в значителна степен ефективността и прозрачността на управлението на своята собственост. Програмата има за цел и да прогнозира очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост – описание на частни имоти, които общината има намерение да придобие за изграждане обекти от първостепенно значение, предоставяне имоти под наем или за продажба. Общински съвет-Хисаря намира решението за целесъобразно.Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...