На вниманието на украинските граждани, пристигащи на територията на Република България


Уведомяваме Ви, че на основание Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета, гражданите на Република Украйна имат право на безвизово влизане в Р България и право на пребиваване 90-дневен престой в рамките на всеки 6 месечен период в Република България.

Срокът може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България. Редът, по който украинските граждани могат да се възползват от право на допълнителен престой на територията на страната ни, е определен в Правилника за прилагане на закона за чужденците в Република България.

Украинските граждани, които желаят да продължат безвизовия си престой в Р България могат да подадат заявление в дирекция „Миграция“ – МВР или в сектори и групи „Миграция“ при ОДМВР преди изтичането на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим. Бланка на заявлението ще получат на място или могат да я попълнят предварително като я изтеглят от Интернет страницата на дирекция „Миграция“- МВР (образец съгласно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ППЗЧРБ).

Украинските граждани от български произход могат да получат разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България в случай, че имат сключен трудов договор с български работодател за срок по-голям от 6 месеца.

Гражданите на Украйна, които желаят да получат международна закрила (статут на бежанец или хуманитарен статут) могат да подадат заявление пред поделенията на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, като за град София е определен РПЦ-гр.София на адрес ж.к. Овча купел 2, ул. „Монтевидео“ № 21, както и пред органите на дирекция „Миграция“-МВР, както и пред отдели/сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР и пред органите на Главна дирекция „Гранична полиция“-МВР.

За повече информация украинските граждани биха могли да посетят дирекция „Миграция“-МВР на адрес град София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48. В случай, че пребивават извън територията на град София, биха могли да посетят съответните сектор/група “Миграция” към Областната дирекция на МВР по местопребиваването им в страната.

На интернет страницата на дирекция „Миграция“ могат да бъдат отправени допълнителни въпроси.

НАЧАЛНИК СЕКТОР МИГРАЦИЯ ОДМВР ПЛОВДИВ
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
КРАСИМИР ЛЕСКОВКоментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.