Нанко ШейретовХисаряс. Мътеница – „ОЗ”24.08.2021 г.15:00
Катя ПоповаХисаряс. Старо Железаре-„ОЗ”24.08.2021 г.13:00
Атанаска СтоиловаХисаряс. Ново Железаре -„ОЗ”24.08.2021 г.9:30
 Хисаряс. Черничево- „ОЗ”23.08.2021 г.9:30
 Хисаряс. Паничери – „ОЗ”30.08.2021 г.13:00
 Хисаряс. Старосел – „ОЗ”30.08.2021 г.11:00
 Хисаряс. Михилци – „ОЗ”27.08.2021 г.9:30
 Хисаряс. Красново – „ОЗ”27.08.2021 г.11:00
 Хисаряс. Кръстевич – „ОЗ”23.08.2021 г.11:00
 Хисаряс. Мало Крушево -„ОЗ”25.08.2021 г.13:00
 Хисаряс. Беловица – „ОЗ”25.08.2021 г.9:30
 Хисарягр. Хисаря – „ОЗ”30.08.2021 г.9:30


За НТП – Трайни насаждения – „ТН”
 Хисаряс. Михилци – „ТН”23.08.2021 г.13:00
 Хисаряс. Старо Железаре-„ТН”23.08.2021 г.14:00
 Хисаряс. Старосел – „ТН”23.08.2021 г.15:00
 Хисарягр. Хисаря – „ТН”23.08.2021 г.16:00


Забележка: В ОСЗ – Хисаря ще се проведат заседания на комисии по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за земи с НТП – ОЗ (ниви) и с НТП – ТН (трайни насаждения).


Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...