ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ

ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 Г.

 

 

КОМИСИЯ ОБЩИНА ЗЕМЛИЩЕ ДАТА НАЧАЛЕН

ЧАС

Антоанета Арнаудова Представител на ОД „Земеделие“ гр. Пловдив
         
Нанко Шейретов Хисаря с. Михилци 23.08.2018 г. 15:00
Катя Попова Хисаря с. Черничево 23.08.2018 г. 13:00
Атанаска Стоилова Хисаря с. Ново Железаре 23.08.2018 г. 9:30
  Хисаря с. Старо Железаре 24.08.2018 г. 9:30
  Хисаря с. Паничери 29.08.2018 г. 13:00
  Хисаря с. Старосел 29.08.2018 г. 11:00
  Хисаря с. Мътеница 27.08.2018 г. 9:30
  Хисаря с. Красново 28.08.2018 г. 11:00
  Хисаря с. Кръстевич 27.08.2018 г. 11:00
  Хисаря с. Мало Крушево 24.08.2018 г. 13:00
  Хисаря с. Беловица 28.08.2018 г. 9:30
  Хисаря гр. Хисаря 29.08.2018 г. 9:30

 

Областна Дирекция „Земеделие“ гр. ПловдивКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.