Във връзка с гроздоберната кампания 2021 г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на регламент 436/2009 г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2021 г.

Към нея се прилага и приложение, което включва :

  • Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя със Защитено наименование за произход (ЗНП);
  • Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя със Защитено географско указание (ЗГУ);
  • Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя, предназначени за сортови вина без ЗНП/ЗГУ;
  • Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя за производство на вина с друго предназначение.

Бланките може да бъдат открити и в сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното на адрес: http://www.eavw.com/, раздел “Декларации”.

Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

Срокът за подаване на декларациите е най-късно до 15 януари 2022 г.

Гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок, ще бъде наказан с глоба от ИАЛВ.Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.