Във връзка с гроздоберната кампания 2021 г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на регламент 436/2009 г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2021 г.

Към нея се прилага и приложение, което включва :

  • Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя със Защитено наименование за произход (ЗНП);
  • Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя със Защитено географско указание (ЗГУ);
  • Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя, предназначени за сортови вина без ЗНП/ЗГУ;
  • Справка за произведено грозде по лозарските имоти, сортове и площ произведено от лозя за производство на вина с друго предназначение.

Бланките може да бъдат открити и в сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното на адрес: http://www.eavw.com/, раздел “Декларации”.

Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

Срокът за подаване на декларациите е най-късно до 15 януари 2022 г.

Гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок, ще бъде наказан с глоба от ИАЛВ.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...