На 01 май 2017г. Стартира седмица за разделно събиране на отпадъци, организирана от Общинска администрация, с подкрепата на ЕКОПАК.

Мотото на събитието е „ДА ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА”. Целта на мероприятието е да обединим сили в името на един по-чист, по-зелен и красив град и да намалим екологичния отпечатък върху природата. В рамките на 1 седмица дец� 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.