В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпили уведомителни писма с вх.№ 16-00-14 / 16.06.2022 г. и вх. №16-00-15/16.06.2022г.

Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че

от 25.06.2022 г. до 31.06.2022 г. от 06:30 до 10:00 часа ТП ДГС Хисар ще проведе наземно химично третиране на тополови култури, подлежащи  на третиране терени са както следва:

а) местността „Двете реки“, подотдел 230 „ш1“, „ш2“ и „г2“ – 34 дка, стоящ от населеното място на 0,50 км (с. Паничери).

б) местността „Йонкова страна“, подотдел 229 „н“ и „р“ – 12 дка, стоящ от населеното място на 1,00  км (с. Мътеница).

от 01.07.2022г. до 03.07.2022г. от 06.30 до 10:00 часа ТП ДГС Хисар ще проведе наземно химическо третиране на тополови култури, подлежащи на третиране терени са както следва“

а) местността „Кавака“, подотдел 386 „д“ – 34 дка, стоящ от населеното място на 3, 5 км (с. Паничери)

– От 18.06.2022г. до 19.06.2022г. от 06:30 до 10:00  часа ТП ДГС Хисар ще проведе наземно химическо третиране на тополови култури, подлежащи на третиране терени са както следва:

а) местността „Долу реката“, подотдел 384 „-1“ – 12 дка, стоящ от населеното място на 0, 5 км (с. Черничево)

б) местността „Ливадско дере“, подотдел 277 „в“ – 6 дка, стоящ от населеното място на 0, 50 км (гр. Хисаря)

Обработката на площите ще се извърши с препарат :

  • Моспилан – инсектицид,категория отровност ІІІ, карантинен срок от 7 до 10 дни, при доза 1,25 г/дка

Третирането се извършва срещу вредител малка тополова стъкленка.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...