ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Данните в Декларациите са заличени съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

  ДЕКЛ. чл.35,

ал.1 т.2 Част I

ДЕКЛ. чл.35,

ал.1, т.2 Част II

ДЕКЛ. чл.35,

ал.1, т.4

КМЕТ НА ОБЩИНА Инж. Пенка Дойкова  Пред КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ  
         
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА Тони Илиева  Пред КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ  
Началник отдел Диляна Антонова  Пред КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ  
Финансов Контрольор Стойно Лилов  Пред КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ  
Секретар на община Петко Петров Да Декларация  
Ръководител звено за вътрешен одит Иван Бозев Да Декларация  
 
КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА  
Кмет на с. Михилци Божанка Пампурова Да Декларация  
Кмет на с. Черничево Богдан Иванов Да Декларация  
Кмет на с. Старо Железаре Илия Тонов Да Декларация  
Кмет на с. Ново Железаре Петър Ненов Да Декларация  
Кмет на с. Паничери Неда Топузлийска Да Декларация  
Кмет на с. Старосел Матея Гудев Да Декларация  
Кметски наместник на с. Мътеница Минчо Минчев Да Декларация  
Кмет на с. Красоново Цвятко Истилянов Да Декларация  
Кмет на с. Кръстевич Румен Айвазов Да Декларация  
Кмет на с. Беловица Да Декларация  
Кмет на с. Мало Крушево Недялка Кирева Да Декларация  
Началник отдел Даниела Николова Да Декларация  
Мл. експерт Станислав Филипов Да Декларация  
Деловодител Гергана Десова Да Декларация  
Гл. специалист Валя Тинтикова Да Декларация  
Гл. специалист Йордан Драгневски Да Декларации  
Технически сътрудник Нанка Арабаджиева Да Декларация  
Гл. специалист Невенка Ахмакова Да Декларация  
Оперативен счетоводител Красимира Филчева Да Декларация  
Гл. специалист Даниела Стоянова Да Декларация  
Гл. специалист Гергана Матеева Да Декларация  
Счетоводител – касиер Стефка Матеева Да Декларация  
Гл. експерт Димитър Кацарски Да Декларация  
Гл. специалист Светла Балемезова Да Декларация Да
Гл. специалист Иванка Палазова Да Декларация  
Специалист Валентина Шейретова Да Декларация  
Мл. специалист Мария Нонова Да Декларация  
Началник отдел Димитрина Кьорлинска Да Декларация  
Гл. експерт Атанас Щерев Да Декларация  
Гл. специалист Веселина Иванова Да Декларация  
Гл. специалист Велина Джиджева Да Декларация  
Гл. специалист Христина Шапкарова Да Декларация  
Гл. експерт Кремена Гиздева-Ктъстева Не  
Гл. експерт Таня Аксимова Да Декларация  
Специалист Величка Чулова Да Декларация  
Специалист Диана Миладинова Да Декларация  
Специалист Донка Попова Да Декларация  
Специалист Нонка Никитова Да Декларация  
Специалист Петранка Стоилова Да Декларация  
Специалист Тодорка Малкиматева Да Декларация  
Старши специалист Веска Пашкулова Да Декларация  
Старши специалист Ненка Тепеджийска Да Декларация  
Специалист Капка  Ганчева Да Декларация  
Специалист Тотка Делчева Да Декларация  
Началник отдел Цонка Войводинова Да Декларация  
Гл.специалист Деница Милева Да Декларация  
Гл. специалист Славка Чавова Да Декларация  
Главен специалист Юлиян Бадилов Да Декларация  
Ст.счетоводител Тодора Богутова Да Декларация  
Началник отдел Не Декларация  
Гл. експерт Димитър Марковски Да Декларация  
Гл.специалист Цветанка Матева Да Декларация  
Гл.специалист Мариета Тодорова Да Декларация  
Гл.специалист Мария  Чавгова Да Декларация  
Гл.специалист Петя Шейретова Да Декларация  
Специалист Елена Видева Да Декларация  

 Like Us On Facebook

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук