ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

Данните в Декларациите са заличени съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИИ 2019г

    ДЕКЛ. чл.35,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ал.1 т.2 Част I

ДЕКЛ. чл.35,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ал.1, т.2 Част II

ДЕКЛ. чл.35,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ал.1, т.4

КМЕТ НА ОБЩИНА Инж. Пенка Ганева  Пред КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ  
         
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА Милена Балямска Декларация Милена Балямска Декларация Балямска  
Началник отдел Диляна Антонова  Пред КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ  
Финансов Контрольор Стойно Лилов  Пред КПКОНПИ  Пред КПКОНПИ  
Секретар на община Петко Петров Да

Декларация Петко Петров

Декларация Петров

 
Ръководител звено за вътрешен одит Иван Бозев Да Декларация  
         
КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА      
Кмет на с. Михилци Божанка Пампурова Да Декларация Пампурова  
Кмет на с. Черничево Богдан Иванов Да Декларация Иванов  
Кмет на с. Старо Железаре Илия Тонов Да Декларация  
Кмет на с. Ново Железаре Петър Ненов Да Декларация Ненов  
Кмет на с. Паничери Веска Пашкулова Да Декларация  
Кмет на с. Старосел Матея Гудев Да Декларация  
Кметски наместник на с. Мътеница   Да Декларация  
Кмет на с. Красоново Цвятко Истилянов Да Декларация  
Кмет на с. Кръстевич Румен Айвазов Да Декларация Айвазов  
Кмет на с. Беловица Мая Игнатова Да Мая Игнатова  
Кмет на с. Мало Крушево Недялка Кирева Да Декларация Кирева  
Началник отдел Даниела Николова Да Декларация  
Мл. експерт юрисконсулт Добромир Марковски Да Декларация  
Деловодител Гергана Десова Да Декларация  
Гл. специалист Валя Тинтикова Да Декларация  
Гл. специалист Нено Жутев Да Декларация  
Технически сътрудник Нанка Арабаджиева Да Декларация  
Гл. специалист Невенка Ахмакова Да Декларация  
Оперативен счетоводител Красимира Филчева Да Декларация  
Гл. специалист Даниела Стоянова Да Декларация  
Гл. специалист Гергана Матеева Да Декларация  
Счетоводител – касиер Стефка Матеева Да Декларация  
Гл. експерт Димитър Кацарски Да Декларация  
Гл. специалист   Да   Да
гл. специалист   Да    
Специалист Валентина Шейретова Да Декларация  
Мл. специалист Мария Нонова Да Декларация  
Началник отдел Димитрина Кьорлинска Да Декларация  
Гл. експерт Атанас Щерев Да Декларация  
         
Гл. специалист Велина Джиджева Да Декларация  
Гл. специалист   Да Декларация  
Гл. експерт Кремена Гиздева-Ктъстева Не    
Гл. експерт Таня Аксимова Да Декларация  
Специалист Величка Чулова Да Декларация  
Специалист Диана Миладинова Да Декларация  
Специалист Донка Попова Да Декларация  
Специалист Нонка Никитова Да Декларация  
Специалист Петранка Стоилова Да Декрарация  
Специалист Тодорка Малкиматева Да Декларация  
Старши специалист Веска Пашкулова Да Декларация  
Старши специалист Ненка Тепеджийска Да Декларация  
Специалист Капка  Ганчева Да Декларация  
Специалист Тотка Делчева Да Декларация  
Началник отдел Цонка Войводинова Да Декларация  
Гл.специалист Деница Милева Да Декларация  
Гл. специалист Славка Чавова Да Декларация  
Главен специалист Юлиян Бадилов Да Декларация  
Ст.счетоводител Тодора Богутова Да Декларация  
Началник отдел   Не Декларация  
Гл. експерт Димитър Марковски Да Декларация  
Гл.специалист Цветанка Матева Да Декларация  
Гл.специалист Мария Кирева Да Декларация  
Гл.специалист Мария  Чавгова   Декларация  
Гл.специалист Теодора Веришапкова Да Декларация  
Специалист Мария Кинарова Да Декларация  Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...