На 10.05.2018г., от 15:30ч. в Народно читалище “Иван Вазов” гр. Хисаря ще се проведе образователен концерт “Детска усмивка”.

Концертът е част от инициативата “Да запазим децата на пътя”.

Водеща тема на концерта е безопасността на децата на пътя. Има и две подтеми, които са: Опазване на природата и екологичното възпитание на децата, разделното събиране на отпадъци и опаковки и Здравословно хранене и начин на живот при децата.

Песните са специално създадени и съобразени с възрастта на децата и учебната програма от г-н Росалин Наков, композитор и продуцент.

Каним всички деца и родители да присъстват.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.