В изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-130/17.03.2020 на Министерство на здравеопазването, на основание чл. 44, ал. 1, т.1 и т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ

  1. Преустановява се ползването на всички детски площадки, беседки и спортни площадки на територията на Общината.
  2. Преустановява се водоподаването към водопийните павилиони поради струпването на хора там.
  3. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.
  4. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14 – дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.
  5. Напомняме на гражданите, че е необходимо да избягват струпването на групи, да избягват социалните контакти и да спазват всички мерки посочени от Националния оперативен щаб.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор ОП „ЧОСР“, секретаря на Община Хисаря и Началника на РУ на MBPКоментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...