С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати

за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

ВХОДЯЩ НОМЕРИМЕ ФАМИЛИЯДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-И-188 от 16.06.2021г.Иванка Митова ТосковаДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-Й-23 от 16.06.2021г.Йордан Вълев КараиванскиДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-А-115 от 17.06.2021г.Ана Фиделева МинчеваДОПУСНАТ
 Вх. № 94-00-С-238 от 18.06.2021г.Стоянка Петкова МаринскаДОПУСНАТ

С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 01.07.2021 г. в заседателната зала на общинска администрация в гр. Хисаря от 09:00ч. до 16:00 ч.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...