На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с извънредната епидемична обстановка, в изпълнение на Решение № РД-20-119 от 12.08.2020г. на Областния кризисен щаб, сформиран със заповед № РД-20-112/09.07.2020г. на областен управител на област Пловдив и с цел предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на община Хисаря, както и опазването живота и здравето на всички граждани

 НАРЕЖДАМ:

  1. При предстоящи масови мероприятия с публичен характер /футболни срещи, концерти, сценични прояви и др./ задължително да се носи маска или друго средство, покриващо носа и устата.
  2. Организаторите да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на физическа дистанция най-малко 1,5м между лицата участници в мероприятията.

 Заповедта влиза в сила с датата на подписването й.

Контрол по изпълнение на заповедта- РУ Полиция Хисаря.

 Инж. Пенка Ганева

Кмет на oбщина Хисаря

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.