Във връзка с изпълнението на Министъра на здравеопазването, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната

НАРЕЖДАМ

  1. Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата ( в т.ч. кърпа, шал, и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване ( в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги).
  2. Заповедта е в сила до 26.04.2020 г. включително.
  3. Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, като се качи на сайта на общината и се постави на информационните табла на Общинска администрация и кметствата.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници за населените места в Общината, служител по сигурността на информацията и Секретаря на Община Хисаря за гр. Хисаря. Общ контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...