Във връзка с изпълнението на Министъра на здравеопазването, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната

НАРЕЖДАМ

  1. Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата ( в т.ч. кърпа, шал, и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване ( в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги).
  2. Заповедта е в сила до 26.04.2020 г. включително.
  3. Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, като се качи на сайта на общината и се постави на информационните табла на Общинска администрация и кметствата.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете на кметства и кметските наместници за населените места в Общината, служител по сигурността на информацията и Секретаря на Община Хисаря за гр. Хисаря. Общ контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...