Във връзка с предстоящото през 2021г. преброяване на населението и жилищния фонд,  ва 17 юни 2020г. се проведе първото заседание на Общинска преброителна комисия-община Хисаря.

      Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Запознаване с нормативната уредба и решенията на Централната преброителна комисия;
  2. Приемане на “Правилник за организацията и дейността на ОбПК- Хисаря”;
  3. Приемане на организационен план за провеждане на преброяването на населението в община Хисаря;
  4. Организация на предварителния обход;   

       Общинската преброителна комисия организира подготовката и провеждането на преброяването в общината, в съответствие с Програмата на преброяването, инструкциите на председателят на НСИ, решенията на Областната преброителна комисия и графика за провеждане на дейностите по преброяването; организира и провежда набирането на регистратори, контрольори и преброители; съвместно с ТСБ организира тяхното обучение; ръководи, координира и контролира работата им. Комисията изпълнява и други дейности във връзка с организацията по подготовката и провеждането на Преброяване 2021.

Членовете на Общинската преброителна комисия са назначени със заповед на Председателя на Националния статистически институт Сергей Цветарски.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.