Ръководството на Община Хисаря напомня на всички притежатели на домашни любимци, че следва да се явят в „Данъчно бюро“ към Общинска администрация до 31 март, за да подадат Декларация по чл. 175, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да заплатят таксата за притежание на куче, съгласно действащата тарифа по Закона за местните данъци и такси, определена от Общинския съвет, за 2021 г. годишната такса е 7.50 лв.

От посочената такса са освободени кучета на лица с увреждания, кучета използвани за опитни цели, служебни кучета, кучета използвани от Българския червен кръст и кастрирани кучета.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...