Община Хисаря открива процедура за кандидатстване и избор на членове на Съвет на децата.  Той е консултативен орган към Председателя на Държавната агенция за закрила на детето и включва представители на млади хора на възраст до 18 години от всяка административна област и на деца от уязвими групи. Съветът дава възможност на членовете си да обменят знания, умения, ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално, и регионално ниво.

Кандидатстването за член на Съвета на децата се осъществява по Процедура за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от Председателя на ДАЗД.

Направленията за кандидатстване са четири:
–  членове на училищни форми за самоуправление или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
– представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани бизнеса;
–  представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
– индивидуални кандидатури.

Всяко дете може да кандидатства само по едно направление, като при кандидатстване по едно от първите три направления е необходимо решение на организацията, която официално го е номинирала за свой представител.

Всеки кандидат има възможност във формуляра за кандидатстване да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група, с което участва в класирането и за свободните квотни места. Кандидатства се в общината по местоживеене (по настоящ адрес).

Всеки кандидат за член на Съвета изпраща с краен срок 11.06.2018 г. документи за кандидатстване, съдържащи Формуляр за кандидатстване по образец и Мотивационно писмо по образец.

Документите да се изпращат на адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” №14.

Образците на документите за кандидатстване, както и Процедурата за избор на членовете на Съвета на децата могат да се намерят в училището, в което се обучава детето или от следните линкове:

motivacionno_pismo_savet_na_decata

formuljar_za_kandidatstvane_savet_na_decata

child_council_new_recruitment

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...