На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, чл.41,ал. 1 и  ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на  Избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.

НАРЕЖДАМ :

1.Определям местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на изборите за народни представители за Народно събрание, които ще се произведат на 11.07.2021 г. както следва:

Секция №АдресМясто за обявяване
123
173700001гр. Хисаря – Клуб на „Съюза на пенсионерите 2004” ХисаряКлуб на „Съюза на пенсионерите 2004” Хисаря, Ул. „Аугуста” № 16
173700002гр. Хисаря – ОДЗ „Мечо Пух”Обединено детско заведение “Мечо Пух”, Ул. „Никола Вапцаров” № 22  
173700003гр. Хисаря – СУ “Хр. Смирненски”Народно читалище „Иван Вазов – 1904“, Бул. „Генерал Гурко” № 23  
173700004гр. Хисаря – Народно читалище „Иван Вазов – 1904“ – фоайеНародно читалище „Иван Вазов – 1904“, Бул. „Генерал Гурко” № 23  
173700005гр. Хисар – ОУ “В. Левски”Народно читалище „Никола Вапцаров – 1927 г.”,ул. „Елин Пелин” № 1А
173700006гр. Хисаря – Народно читалище „Никола Вапцаров – 1927 г.”Народно читалище „Никола Вапцаров – 1927 г.”, ул. „Елин Пелин” № 1А
   
173700007гр. Хисаря – ОУ  „Климент Охридски”, Сграда № 1, I – ви етажНародно читалището ”Антон Билкин”-1929г., ул. „Мушо Мушевски” № 5А
173700008гр. Хисаря – ОУ „Климент Охридски”, Сграда № 2, I – ви етаж, начален курсНародно читалището ”Антон Билкин” -1929г.,  ул.„Мушо Мушевски” № 5А
173700009гр. Хисаря – Народно читалище „Искра – 1938 г.”Народно читалище „Искра – 1938 г.”, Ул. „Цар Асен’’№ 44
173700010с. Михилци – Народно читалище „Христо Ботев – 1925 г.”На витрината на магазина на ГПК “Наркооп”
173700011с. Черничево – ЧиталищеНа витрината на магазина на ГПК “Наркооп”
173700012с. Старо Железаре – ЧиталищеВ кметство с. Старо Железаре
173700013с. Ново Железаре – Клуб  На витрината на магазина на ПК “Волов”
173700014с. Паничери – КлубВ клуба
173700015с. Мътеница – В заседателната зала на кметското наместничество – ет.1В клуба
173700016с. Старосел – Народно читалище „Гео Милев – 1907Във фоайето на читалищната сграда
173700018с. Красново – В читалището, на партера във фоайето на кметствотоКметството на с. Красново
173700019с. Кръстевич – ЧиталищеВъв фоайето на читалищната сграда  
173700020с. Беловица – УчилищеВ кметство с. Беловица
173700021с. Мало Крушево – КлубКоридора на Кметството

2.         Настоящата заповед да се доведе до знанието на Началник отдел ГРАО, Кметовете  и Кметските наместници на населени места,  технически сътрудник ОТО на ОбС и  IT специалиста  за сведение и изпълнение.

3.         Заповедта да се качи на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла в сградата

4. Избирателните списъци, да се публикуват на интернет страницата на Общината(чл. 42, ал. 1 от ИК)

Екземпляри от заповедта да се предоставят на РИК – гр. Пловдив за сведение (чл. 41, ал. 3 от ИК).

Контролът по изпълнението заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА     / П /
Кмет на община Хисаря

Съгласувал:

Петко Петров
Секретар на община Хисаря

Изготвил:
Кремена Гиздева-Кръстева
Началник отдел  ГРАОКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...