ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ –  ГР.ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ – «ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ» ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА:

ГР. ХИСАРЯ; С. СТАРОСЕЛ И С. ПАНИЧЕРИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2021 ГОДИНА.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ- ХИСАРЯ

Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до

 05 НОЕМВРИ 2020 год.Коментарите са затворени.

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...