На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет  взе следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Дава съгласие за преминаване на трасе на оптичен кабел за обект: „Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД по регулационния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, по ул. „Тодор Каблешков“ гр. Хисаря“, започващо от съществуваща шахта на А1 България ЕАД, разположена в северозападния тротоар на бул. „Христо Ботев“ продължаващо чрез хоризонтален сондаж в посока изток и юг по улица „Тодор Каблешков“ с о.т. 60-275-278-279-280-281-282, завършващо в кабелна шахта № 7 по сини пунктирни линии и надписи за трасето в приложения проект.
  • Разрешава на основание чл. 124а, ал 1 от ЗУТ да разреши изработване на специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел за обект: „Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД по регулационния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, по ул. „Тодор Каблешков“ гр. Хисаря“, започващо от съществуваща шахта на А1 България ЕАД, разположена в северозападния тротоар на бул. „Христо Ботев“ продължаващо чрез хоризонтален сондаж в посока изток и юг по улица „Тодор Каблешков“ с о.т. 60-275-278-279-280-281-282, завършващо в кабелна шахта № 7 по сини пунктирни линии и надписи за трасето в приложения проект.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...