УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че до 07 декември 2018 г. е отворен “прозорец” за подаване на проекти по подмярката 6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” пo Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по направленията ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ и ЗАНАЯТИ. Подмярката се отнася за всички общини в селски райони в България.
Кратко представяне на тези направления на подмярката 6.4.1. с посочени допустими бенефициенти, приоритетни икономически сектори и критерии за оценка на проекти по тях можете да намерите на този линк- http://www.finsys.bg/bg/evroprogrami.

Убедени сме, че участието на местния бизнес с успешни проекти по посочената подмярка 6.4.1  на ПРСР ще бъде от значителна полза не само за него, но и ще допринесе за ускоряване на цялостното социално-икономическо развитие на Общината.

Представяме ви  фирма ФИНСИС, която вече над четвърт век е сред лидерите в консултантския бранш и има значителен положителен опит в оказването на високоефективни услуги по разработването и управлението на множество проекти за свои клиенти по различни европрограми, както и по други международни и национални донорски програми. Този опит може да бъде от полза и за бизнеса, и общината.

При по-конкретен интерес към възможностите за получаване на безвъзмездно съфинансиране по тази подмярка са готови да проведат със съдействието на Общината  срещи-семинари с представители на местния бизнес, така и безплатни групови и индивидуални консултации за запознаване с предлаганите възможности за участие с ефективни проекти по нея.
Програма за развитие на селските района http://www.finsys.bg/bg/evroprogrami/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE/Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.