Уважаеми граждани, публикуваме интервю с кмета на община Хисаря.

Въпросите задава г-жа Ирина Кирилова.

 

 

Въпрос 1. Инж. Ганева, не е ли опасно за едно управление кметът и заместник-кметът да са от една партия, председателят на Общинския съвет да е по политическо споразумение на този пост, мнозинството да е в угода на кмета?Така ще минават всички ваши предложения, макар и понякога да не са в полза на общината. 

Отговор: Нека в това интервю да се опираме на фактите. Като кмет, аз съм положила клетва и всички решения, които предлагам са с ясното съзнание, че са в полза на гражданите на община Хисаря. Дали са били правилни или не, само времето ще покаже. Колкото до заместник-кмета – това не е избираема позиция нито пък е прецедент кметът и заместник-кметът да са от една и съща политическа сила. За да можем да постигнем видими резултати от работата си и реално да подобрим живота на хората в общината, кмета и председателя на общинския съвет трябва да работят заедно в екип, независимо от своята политическа ориентация. По време на предишния си мандат работих с председател от опозицията и твърдя, че работихме добре. Вярвам, че и сега ще бъде така.

 

Въпрос 2. Три месеца сте кмет. Кога сте се вслушали в опозицията и сте се съобразили с техните аргументи? 

Отговор: В качеството си на кмет винаги се вслушвам в разумните предложения, независимо от кого са дадени. Смятам да продължа да го правя и занапред.

 

Въпрос 3. Не знам дали четете „Тракийски свят”, но написах цяла статия за надлеза. В предизборните си речи говорихте, че ще строите мост от Медицинския общински център до читалище „Иван Вазов” в Хисаря и изведнъж насочихте вниманието си към държавен обект. Прекарахте в Общинския съвет и предложението си общината да купи малко повече от два декара лозе от фирма „Аржил” и да го подари на Агенция „Пътна инфраструктура”. Къде е тук уловката? Нещо ви обещаха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за общината ли? 

Отговор: Нека първо да уточним, че говорим за два отделни проекта. В момента работим и по двата. Държавния обект, както вие се изразявате, е във фокуса на внимание още от предишния ми кметски мандат, защото съм на мнение, че този обект трябва да бъде завършен. През 2015 г. след много срещи и разговори в АПИ, бях успяла да издействам средства за реконструкция на надлеза, които бяха заложени в програмата за 2016 г. През месец февруари 2016 година община Хисаря е уведомена, че са осигурени средства, но трябва да се „изчисти“ собствеността в обхвата на надлеза. Тогава процедурата не е доведена до край и средствата са пренасочени, т.е. безвъзвратно загубени за общината. Сега заедно с областния управител г-жа Дани Каназирева и ОПУ Пловдив отново се опитваме да осигурим средства за довършване на надлеза и за ремонт на пътя Дуванлий – Черничево, който е пропаднал и е опасен за движение.

        И отново – нека да представим фактите коректно – внесох докладна, с която поисках от общинския съвет да вземе решение да купим въпросния имот от „Аржил“, като в същото време в програмата за управление на общинската собственост е включен общински имот, който да продадем на „Аржил“ и да подарим неговия, за да „изчистим“ собствеността върху надлеза, тъй като този имот попада в сервитута на съоръжението. За мен като кмет е важно да доведем до край този така дълго отлаган проект, който, вие знаете, ще бъде от полза за жителите на цялата община.

 

Въпрос 4. Преди две години излезе решение на Върховния административен съд, с което беше отменено решението на заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който не разреши на „Би къмпъни” да строи в Археологическия резерват. В резултат на решението на ВАС министърът със заповед от  14 септември 2017 година допуска изработването на ПУП – план за регулация и застрояване на кв. 104 с отреждане на нежилищни обслужващи обекти, заведение за обществено хранене и басейн по плана на Археологическия резерват. Знаете, че „Би къмпъни” е свързана с имената  на двама общински съветници – инж. Бойко Гавраилов и инж. Атанас Куковски. Смятате ли да внесете докладна в Общинския съвет и да им осигурите условия за строеж?

Отговор: Общински съветници или не, споменатите от вас господа са граждани и инвеститори и се ползват със същите права, както всички останали граждани. Ако имат внесено искане за ПУП, нямам основание да ги спра, още повече при влязло в сила решение на ВАС. За администрацията решенията на съда са задължителни.

 

Въпрос 5. Казват, че сте напориста жена и става това, което вие кажете. Това е добро качество, но винаги ли действията ви са в полза на общината? Още на първата сесия беше приета стратегия за възобновяемите източници, в която се дава възможност и за биоцентрали. Няма да напомням историята с биоцентралата в Черничево, която не се построи, но все още се водят дела за къщата на сестрата на Коста Стаменов. След това не се съгласихте с предложоението на съветниците от опозицията за цената на пътищата, които минават през земеделските земи. Всички знаем кой е най- големият фермер в тази община. Не поискахте да бъде увелечен туристическия данък, така, както е в съседните курорти и пак всички знаят кои притежават хотели. 27 маломерни имоти в Старосел отидоха в ръцете на кооперация „Агрокомерс 98”. Мина и решението фирмата на дъщерята на Данчо Кощилеков и „Агрокомерс” 98” да плащат една пета такса смет от таксата на населеното място, в което са предприятията им. Закрихте „Банчето” в Миромир.Мислите ли как всичко това се отразява на мнението на хората?

Отговор: Във въпроса си коментирате няколко теми едновременно, аз бих искала да разясня фактите по всяка от тях:

  • Стратегията за възобновяеми източници е изготвена още от предишното ръководство на общината. Такава стратегия трябва да има всяка община и тя трябва да бъде съобразена със Закона за възобновяемите източници, а в него са включени и биоцентрали. Биоцентралата в село Черничево няма нищо общо с делата, които се водят за къщата на Коста Стаменов, нека не навлизаме в частни случаи, да се придържаме към темите, които са важни за всички жители на общината.
  • Що се отнася до цената на пътищата, твърдението Ви не отговаря на истината. Едно пояснение – цената на пътищата не се определя от кмета. Кметът внася докладна по темата в законово указания срок, след което има думата общинския съвет. В случая няма взето решение на общинския съвет за определяне на цените на пътищата, минаващи през земеделските земи. Затова директорът на Областна Дирекция „Земеделие“ издава заповед и определя цените на база среднорентно плащане.
  • Не отговаря на истината и твърдението, че не съм поискала увеличение на туристическия данък – по тази тема също има внесена докладна до общинския съвет и се очаква да бъде взето решение. За повече яснота ще цитирам цифрите от моето предложение: за обекти с една звезда – 0,60 лв.; за обекти с две звезди – 0, 70 лв. и за три и четири звезди – 0, 80 лв. на човек за реализирана нощувка.
  • Маломерните имоти не само в Старосел, но и във всички останали землища, се дават на ползвателите на масивите по споразумението, което са подписали в ОСЗ Хисаря. Всеки, който участва в споразумение, получава и маломерните имоти, намиращи се в масивите му, за ползване за конкретната стопанска година.
  • Решението фирмите, които са въвели сгради в експлоатация след 2013 г. да плащат данък 1/5 от изчисления с промила за населеното място, е взето в полза на всички инвеститори в общината. Освен посочените от вас, тук влизат и винарните в Старосел, Акватерми в Красново, цеха за сушене на плодове в Кръстевич, в момента се строят и две нови розоварни. Решението датира още от януари 2019 г., а сега беше отразено в Наредбата. Защо общинския съвет е гласувал това решение? Преди 2013 г. промишлените предприятия плащаха данък на базата на данъчна оценка на имотите. След 2013 г. закона е променен и всички вече плащат данъците си на основата на балансова стойност. За новоизградените предприятия тази стойност е много висока. В същото време данъчната оценка на имотите в населените места е ниска и промилите за такса смет са високи, което води до високи такси за предприятията. Целта е да не съсредоточаваме бизнеса само в града, а да му се даде възможност да работи успешно в цялата община. Давам ви пример с фирмата, която цитирате в Старо Железаре: при промил 8,9 за Старо Железаре, таксата смет, която предприятието трябва да плати е 23 206 лв. При изчисления на база 1/5 от сумата, изчислена с промила, ще плащат 4650 лв. Това е при положение, че предприятието се намира в Старо Железаре. Ако предприятието е построено в Хисаря, на базата на промила за такса смет в града, сумата, която ще плаща е 6 000 лв.
  • Казвате закрихте „Банчето“ с обвинителен тон. Аз питам дали данъкоплатците в Хисаря са съгласни този обект да продължава да работи при положение, че за 5 години има 2000 лв. приходи и 100 000 лв. разходи? По разчет там имаме посещение средно по 1 човек на ден. Нека си отговорим на въпроса оправдани ли са тези разходи и дали не бихме могли да инвестираме средствата в обекти, които ще носят полза на повече хора.

 

Въпрос 6. Последното разрешително за минерална вода е за мощната пловдивска транспортна фирма „ПИМК” за санаторума в Красновски бани. Разговорите ми с тази фирма показва, че хората искат по- скоро да приключат обекта. Помага ли им общината в това отношение с утвръждаване на всички необходими документи за ремонт и реконструкция?

Отговор: Фирмата в Красново, която е купила санаториума „Страхил“ няма подадени документи в община Хисаря, но ако това се случи в бъдеще, разбира се, общината ще окаже необходимото съдействие.

 

Въпрос 7. Вашите намерения , инж. Ганева, след провалената концесия на Красновски бани, където всичко е потънало в ръжда и саморасли храсти на близо 90 дка парк?

Отговор: Решението за това какво ще се случи с банята в Красново и с останалите там сгради от бившата концесия, ще вземе общинския съвет на Хисаря. Колкото до парка, ще се опитаме със собствени сили да го почистим и да го направим по- привлекателен.

 

Въпрос 8. Предстои приемането на нова структура на Чистота, озеленяване, строителство и ремонт. Към него минава и градският минерален плаж. Какво ще става с този плаж, който от години не работи, провеждат се конкурси, стига се до съд заради неправилни процедури…Имате ли нови инвеститори? 

Отговор: Каква ще бъде формата на стопанисване на градския плаж е също решение на общински съвет Хисаря. Моето предложение е да бъде прехвърлен към общинския сектор „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт“, за да бъде осигурена охрана и да се спре разграбването. Ще търсим активно подходяща програма за финансиране, по която да кандидатстваме за възстановяването му.

 

Въпрос 9. Вие имате положително отношение към културно- историческото наследство. Ще се срещнете ли с проф. д-р Иван Христов, за да се разберете за проваления през миналия мандат проект за археологически разкопки в района на Старосел? 

Отговор: Разрешенията за разкопки се издават от Министерство на културата и е изцяло в техните компетенции да преценят кога и на кого да издадат такова разрешение. Моето лично мнение е, че трябва да се разкопава само когато има осигурени средства за консервация и реставрация на новооткритите обекти.

 

Въпрос 10. Накрая бих искала да ми обясните онази част от таблицата за дълга, в която пише, че след плащането на главница, лихва, такси и комисионна за ангажимент и управление, в края на 2020 година дългът ще 2 519  514, 55 лв.

Отговор: В случая вие говорите за кредитите, които общината ползва за изпълнението на различни проекти. Те имат различни срокове за изплащане напред във времето. Цифрата, която вие цитирате, е на главницата по всички кредити, която ще остане в края на 2020 г., след като през годината редовно сме погасявали дължимите суми по всички проекти.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.