Информационна среща на тема „Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през 2018 г.“
УАВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГР. ХИСАРЯ,
Областен информационен център – Пловдив и Община Хисаря ви канят на среща на тема „Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през 2018 г.“, която ще се състои на 07.03.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в залата на ОбС-Хисаря Община Хисаря, гр. Хисаря.
По време на информационното събитие, експертите на ОИЦ-Пловдив ще разяснят подробности от отворените и предстоящи възможности от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК 2014-2020). Сред тях процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ и процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от ОПИК 2014-2020. Присъстващите ще бъдат запознати още подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и други актуални възможности.
След информационния панел, програмата предвижда време за въпроси, дискусия и кетъринг.
Очакваме ви!Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.