За периода от 01.01.2019г. до 28.05.2020г. няма информация предоставена повече от три пъти по заявления за достъп.