Месторабота Хисаря, ул. “Димитър Благоев” №9; Постоянна работа; Пълно работно време; Заплата 650 BGN (Бруто)

Касиер – паркиране към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Работи с мобилните устройства за SMS паркиране.
2. Подава заявки за поставяне на скоби за не таксувани МПС.
3. Използва техническо средство тип „скоба” за принудително задържане на МПС, за което не
е заплатена дължимата цена за паркиране.
4. Изготвя заявки за сваляне на скоби.
5.Таксува чрез билети/талони / на МПС съгласно нормативните разпоредби.
6. Отразява на съответния документ – дата, час и номер на МПС и го поставя на видно място на таблото на МПС от вътрешната страна.
7.Отчита ежедневно оборота от смяната си на касиера на ОП ЧОСР.
8. Не допуска нарушения при таксуване на МПС.
9. Оказва пълно съдействие при извършване на проверки от контролните органи.
10. Получава билети/ талони/ за таксуване от касиера на ОП ЧОСР.
11. Охранява вертикалната и хоризонтална сигнализация в зоната, за която отговаря.
12. Следи за изправността на сигнализацията и при констатирани неизправности уведомява прекия си ръководител или директора на ОП ЧОСР.
13. Следи за чистотата и не допуска ремонтни дейности в района за паркиране без съответното разрешително.
14. Осъществява контрол по приложението на следните Наредби приети от Общински съвет – гр. Хисаря:
– „Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Хисаря”;
– „Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хисаря”

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ

1. Образование: средно.
2. Друга квалификация: работа с компютър, работа с мобилно устройство за SMS паркиране.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за работа (свободен текст);
2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП “Чистота, озеленяване, строителство и ремонт “, ул. “Димитър Благоев” №9, всеки делничен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.
Телефон за справки: 0337/6 24 75


Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.