Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика

Здравеопазване, образование, култура, вероизповедания,туризъм, проблеми на младежта и спорта.

Председател : Ива Вълчева

Членове :

Мария Мустакова

Мариана Александрова

д-р Стефан Недевски

инж. Рангел Спасов

Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда

Европейски и национални програми. Административно, териториално и селищно устройство. Комунално-битова дейност и благоустройство. Държавни, общински и местни органи, опазване на околната среда.

Председател : инж. Атанас Куковски

Членове :

инж. Ненко Костов

инж. Пенка Рахова

Борис Витев

Виделина Попова

Административна комисия

Законодателна комисия за местни данъци и такси в границите на закона  и социална защита – труд и осигуряване. Обществен ред, сигурност и противопожарна охрана. Молби, жалби и предложения на гражданите.

ПредседателДаниела Пирянкова

Членове:

Виделина Попова

Гатьо Султанов

Васил Пендев

Пенчо Шапков

Комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси

Икономическа политика и общински бюджет: производство, търговия, услуги и общинска собственост.
Приватизация на общинска собственост.
Аграрна политика.

Председател: инж. Бойко Гавраилов

Членове:

Пенчо Шапков

Гатьо Султанов

инж. Атанас Куковски

Таня МарковскаLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...