Административна комисия

Законодателна комисия за местни данъци и такси в границите на закона и социална защита – труд осигуряване.
Обществен ред, сигурност и противопожарна охрана.
Молби, жалби и предложения на гражданите.

Председател:   д-р Александър Александров

членове:

1. инж. Пенка Рахова

2. Васил Пендев

3. Пенчо Шапков

4. Митко Нейчев

Комисия по икономика,бюджет,финанси,антикорупция и конфликт на интереси

Икономическа политика и общински бюджет: производство, търговия, услуги и общинска собственост.
Приватизация на общинска собственост.
Аграрна политика.

Председател:  инж. Бойко Гавраилов

членове:

1. Пенчо Шапков

2. инж. Георги Пирянков

3. инж. Атанас Куковски

4. Гатьо Султанов

Комисия по устройство на територията,инфраструктура,благоустрояване и околна среда

Европейски и национални програми.
Административно, териториално и селищно устройство.
Държавни, общински и местни органи.
Опазване на околната среда

Председател: инж. Вълко Макавеев

членове:

1. инж. Пенка Ганева

2. инж. Пенка Рахова

3. инж. Ненко Костов

4. инж. Атанас Куковски

Комисия по образование,култура,вероизповедание,спорт,туризъм, здравеопазване,младежка и социална политика

Здравеопазване, Образование, Култура, Вероизповедание, Туризъм,
Проблеми на  младежта и спорта

Председател: Мария Мустакова

членове:

1. д-р Александър Александров

2. д-р Стефан Недевски

3. Борис Витев

4. Стоян НайденовLike Us On Facebook

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Архив

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук