Комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм, здравеопазване, младежка и социална политика

Здравеопазване, образование, култура, вероизповедания,туризъм, проблеми на младежта и спорта.

Председател : Ива Вълчева

Членове :

Мария Мустакова

Мариана Александрова

д-р Стефан Недевски

инж. Рангел Спасов

Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда

Европейски и национални програми. Административно, териториално и селищно устройство. Комунално-битова дейност и благоустройство. Държавни, общински и местни органи, опазване на околната среда.

Председател : инж. Атанас Куковски

Членове :

инж. Ненко Костов

инж. Пенка Рахова

Борис Витев

Виделина Попова

Административна комисия

Законодателна комисия за местни данъци и такси в границите на закона  и социална защита – труд и осигуряване. Обществен ред, сигурност и противопожарна охрана. Молби, жалби и предложения на гражданите.

ПредседателДаниела Пирянкова

Членове:

Виделина Попова

Гатьо Султанов

Васил Пендев

Пенчо Шапков

Комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси

Икономическа политика и общински бюджет: производство, търговия, услуги и общинска собственост.
Приватизация на общинска собственост.
Аграрна политика.

Председател: инж. Бойко Гавраилов

Членове:

Пенчо Шапков

Гатьо Султанов

инж. Атанас Куковски

Таня МарковскаLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...