УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс, Кмета на община Хисаря Ви кани на 07.10.2021 г. от 10.00. часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря с адрес гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Хисаря.

Моля, изпратете Ваш представител за участие.

Участниците в консултациите е необходимо да носят със себе си изискващите се документи по чл. 91 от Изборния кодекс:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, към датата на насрочване на изборите или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., с което се удостоверяват пълномощията на лицата представляващи партията или коалицията.

в) пълномощно от лицата представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

С уважение,

/П/

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...