Работно време:
8.00 – 17.00 часа всеки работен ден

Пощенски адрес:
гр. Хисаря, област Пловдив
бул. „Генерал Гурко” № 14

тел.: 03337/6-21-80

Електронна поща:
[email protected]Коментарите са затворени.