Име на Читалище Населено място
НЧ „Иван Вазов” гр. Хисаря
НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2015 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2016 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2017 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2018 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2019 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2020 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

Кв. „Момина баня” гр. Хисаря
НЧ „Искра – 1938 г.”


ГФО 2014 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2015 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2016 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2017 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2018 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2019 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2020 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

Кв. Миромир гр. Хисаря
НЧ „Антон Билкин – 1929 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2015 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2016 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2017 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2018 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2019 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2020 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

Кв. Веригово гр. Хисаря
НЧ „Тодор Д. Пашкулов – 1928 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2015 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2016 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2017 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2018 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2019 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2020 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

с. Старо Железаре
НЧ „Ечо Неделев – 1931 г.”


ГФО 2014 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2015 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2016 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2017 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2018 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2019 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2020 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

с. Черничево
НЧ „Отец Паисий – 1926 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2015 г. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2016. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2017. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2018. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2019. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2020. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

с. Красново
НЧ „Л. Каравелов – 1910 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Любен Каравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2015 г. – НЧ Любен Каравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2016 г. – НЧ Любен Каравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2017 г. – НЧ Любен Каравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2018 г. – НЧ Любен Кравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2019 г. – НЧ Любен Кравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2020 г. – НЧ Любен Кравелов – 1910 г. с. Беловица

С. Беловица
НЧ „Светлина – 1938 г. „


ГФО 2014 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево

ГФО 2015 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево  

ГФО 2016 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево  

ГФО 2017 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево  

ГФО 2018 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево  

ГФО 2019 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево

ГФО 2020 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево

С. Мало Крушево
НЧ „Страхил – 1903 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич

ГФО 2015 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич  

ГФО 2016 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич  

ГФО 2017 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич  

ГФО 2018 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич  

ГФО 2019 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич

ГФО 2020 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич

с. Кръстевич
НЧ „Хр. Ботев – 1925 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2015 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2016 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2017 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2018 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2019 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2020 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

С. Михилци
НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1928 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2015 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2016 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2017 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2018 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2019 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2020 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

С. Ново Железаре
НЧ „Соколов – 1919 г.


ГФО 2014 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2015 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2016 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2017 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2018 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2019 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2020 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

с. Паничери
НЧ „Гео Милев – 1907”


ГФО 2014 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2015 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2016 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2017 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2018 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2019 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2020 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

с. Старосел

Кликни за изтегляне на документацията —-> тукLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...