Име на Читалище Населено място
НЧ „Иван Вазов” гр. Хисаря
НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2015 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря
ГФО 2016 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

Кв. „Момина баня” гр. Хисаря
НЧ „Искра – 1938 г.”


ГФО 2014 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2015 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря
ГФО 2016 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

Кв. МиромирГр. Хисаря
НЧ „Антон Билкин – 1929 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2015 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря
ГФО 2016 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

Кв. Веригово гр. Хисаря
НЧ „Тодор Д. Пашкулов – 1928 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2015 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре
ГФО 2016 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

с. Старо Железаре
НЧ „Ечо Неделев – 1931 г.”


ГФО 2014 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2015 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево
ГФО 2016 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

с. Черничево
НЧ „Отец Паисий – 1926 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

 

ГФО 2015 г. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo
ГФО 2016. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

с. Красново
НЧ „Л. Каравелов – 1910 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Любен Каравелов – 1910 г. с. Беловица

 

ГФО 2015 г. – НЧ Любен Каравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2016 г. – НЧ Любен Каравелов – 1910 г. с. Беловица

С. Беловица
НЧ „Светлина – 1938 г. „


ГФО 2014 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево

ГФО 2015 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево  
ГФО 2016 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево  

С. Мало Крушево
НЧ „Страхил – 1903 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич

 

ГФО 2015 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич  
ГФО 2016 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич  

с. Кръстевич
НЧ „Хр. Ботев – 1925 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2015 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци
ГФО 2016 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

С. Михилци
НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1928 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

 

ГФО 2015 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре
ГФО 2016 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

С. Ново Железаре
НЧ „Соколов – 1919 г.


ГФО 2014 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2015 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери
ГФО 2016 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

с. Паничери
НЧ „Гео Милев – 1907”


ГФО 2014 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2015 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел
ГФО 2016 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

с. Старосел

 

Кликни за изтегляне на документацията —-> тукLike Us On Facebook

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup