Име на Читалище Населено място
НЧ „Иван Вазов” гр. Хисаря
НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2015 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2016 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2017 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2018 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2019 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

ГФО 2020 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1927 г. гр. Хисаря

Кв. „Момина баня” гр. Хисаря
НЧ „Искра – 1938 г.”


ГФО 2014 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2015 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2016 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2017 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2018 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2019 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

ГФО 2020 г.- НЧ Искра – 1938 г. гр. Хисаря

Кв. Миромир гр. Хисаря
НЧ „Антон Билкин – 1929 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2015 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2016 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2017 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2018 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2019 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

ГФО 2020 г. – НЧ Антон Билкин – 1929 г. гр. Хисаря

Кв. Веригово гр. Хисаря
НЧ „Тодор Д. Пашкулов – 1928 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2015 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2016 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2017 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2018 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2019 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

ГФО 2020 г. – НЧ Т. Др. Пашкулов – 1928 г. с. Старо Железаре

с. Старо Железаре
НЧ „Ечо Неделев – 1931 г.”


ГФО 2014 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2015 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2016 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2017 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2018 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2019 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

ГФО 2020 г.- НЧ Ечо Неделев – 1931 г. с. Черничево

с. Черничево
НЧ „Отец Паисий – 1926 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2015 г. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2016. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2017. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2018. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2019. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

ГФО 2020. – НЧ Отец Паисий – 1926 г. с. Красновo

с. Красново
НЧ „Л. Каравелов – 1910 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Любен Каравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2015 г. – НЧ Любен Каравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2016 г. – НЧ Любен Каравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2017 г. – НЧ Любен Каравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2018 г. – НЧ Любен Кравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2019 г. – НЧ Любен Кравелов – 1910 г. с. Беловица

ГФО 2020 г. – НЧ Любен Кравелов – 1910 г. с. Беловица

С. Беловица
НЧ „Светлина – 1938 г. „


ГФО 2014 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево

ГФО 2015 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево  

ГФО 2016 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево  

ГФО 2017 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево  

ГФО 2018 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево  

ГФО 2019 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево

ГФО 2020 г. – НЧ Светлина – 1938 г. с. Мало Крушево

С. Мало Крушево
НЧ „Страхил – 1903 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич

ГФО 2015 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич  

ГФО 2016 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич  

ГФО 2017 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич  

ГФО 2018 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич  

ГФО 2019 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич

ГФО 2020 г. – НЧ Страхил – 1903 г. с. Кръстевич

с. Кръстевич
НЧ „Хр. Ботев – 1925 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2015 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2016 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2017 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2018 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2019 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

ГФО 2020 г. – НЧ Христо Ботев – 1925 г. с. Михилци

С. Михилци
НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1928 г.”


ГФО 2014 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2015 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2016 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2017 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2018 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2019 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

ГФО 2020 г. – НЧ Н. Й. Вапцаров – 1928 г. с Ново Железаре

С. Ново Железаре
НЧ „Соколов – 1919 г.


ГФО 2014 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2015 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2016 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2017 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2018 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2019 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

ГФО 2020 г. – НЧ Соколов – 1919 г. с. Паничери

с. Паничери
НЧ „Гео Милев – 1907”


ГФО 2014 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2015 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2016 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2017 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2018 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2019 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

ГФО 2020 г.- НЧ Гео Милев – 1907 г. с. Старосел

с. Старосел

Кликни за изтегляне на документацията —-> тукLike Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.