НЧ „Искра“, гр. Хисаря, кв. Миромир е създадено през 1938г. Библиотечният фонд на читалището е 5657 библиотечни единици. Богатият библиотечен фонд дава възможност на широката читателска аудитория да се запознае с творчеството на класици и съвременни творци. Броят на съставите към читалището е:

–          Самодеен състав, който изпълнява автентични народни песни и възпроизвежда старинни местни обичаи.

–          Детски танцов състав

–          Клуб по народни танци „Искра“

Броят на самодейците е общо 75 броя.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.