НЧ „Искра“, гр. Хисаря, кв. Миромир е създадено през 1938г. Библиотечният фонд на читалището е 5657 библиотечни единици. Богатият библиотечен фонд дава възможност на широката читателска аудитория да се запознае с творчеството на класици и съвременни творци. Броят на съставите към читалището е:

–          Самодеен състав, който изпълнява автентични народни песни и възпроизвежда старинни местни обичаи.

–          Детски танцов състав

–          Клуб по народни танци „Искра“

Броят на самодейците е общо 75 броя.Like Us On Facebook

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук