НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СОКОЛОВ – 1919г”

с.ПАНИЧЕРИ,общ.ХИСАРЯ,обл.ПЛОВДИВ

 

 

ИСТОРИЯ

 

„Та ти казвам българино!

Кай се, кай се в своето читалище.

Себе си занеси там, детето си.

И детето на детето си.

И посвети го в наука и култура,

понеже читалището е твоят храм.

И го почитай!“

 

Народно читалище „Соколов – 1919г.” с.Паничери датира от турско робство, но от 10 януари 1919 година носи името „Пробуда”, а днес „Соколов”. При основаването му имало 35 членове. Основатели са Никола Попов – учител, Теню Георгиев – учител, Иван Лесев, Захарина Георгиева и други.

До 1925 година читалището се помещавало в частни кафенета. Там учителят Никола Попов е раздавал книгите, събирал е волни суми за купуването им.

От 1925 год. до 1944 год. читалището се помещавало в една от стаите на Общината.

Към читалището бил открит Народен университет с лектори – учители.

По – изтъкнати читалищни дейци са Никола Попов, Тано Нейчев – дългогодишен председател, Милю Милев – дългогодишен директор на училището, Иван Генчев, Цоко Пушкаров, Иван Чергаров, Марко Марков.

През 1947-1948 година с местни средства се построява настоящата читалищна сграда.

В тази сграда на втория етаж има библиотека, която наброява около 14 000 тома литература. На партера се намира театрален салон с около 300 места.

През 1955 год.за първи път на сцената на читалището прозвучават песните на групата за автентичен фолклор. Създаден е и оркестър, солистка е Тинка Нейчева, която дълги години работи към радио Пловдив. По-късно е създаден и танцов състав, а през 1962 год. започва своето съществуване и женски народен хор с ръководител Христо Урумов, донесъл много награди и отличия на читалището. По късно е създадена и детска група за фолклор. За своят 50 годишен юбилей читалището  е удостоено с орден „Кирил и Методий“ II степен, носител е на 13 златни, 11 сребърни и 3 бронзови медала. В момента продължава дейността си женската група за автентичен и обработен фолклор, клуб за народни танци „Веселие“, мъжка група за фолклор, школа по гъдулка и народно пеене.

През 2011 година в библиотеката бе доставена и инсталирана техника, спечелена по проект на Програма „Глобални библиотеки – България“.

Програма “Глобални библиотеки – България” е съвместна инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация. Програмата цели да улесни достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги.

В читалището винаги е имало идеи и предложения за развитието на значими културни инициативи и дейности, за да се отговори на предизвикателствата на 21 век. Вярвам, че броят на хората, които подкрепят проявите, постепенно ще расте. Защото читалището е онзи чист извор на народните традиции, при който се завръщаме в трудни моменти, за да черпим сили и вдъхновение. С негова помощ по-лесно ще успеем да съхраним и развием богатите и уникални традиции, завещани от нашите предшественици.

Народно читалище „Соколов – 1919г.“ е културно, информационен, социален и образователен център в селото, защото то е единствената институция от такъв характер за цялата общност в с.Паничери.

 

 

Народно читалище „Соколов – 1919 г.“

4179 село Паничери

Ул.Георги Димитров №52

Община Хисаря

Област Пловдив

 

Председател: Петко ПашкуловLike Us On Facebook

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup