Създадено преди повече от 100 години НЧ „Страхил – 1903г.” е укрепвало и се е развивало като огнище на просветата и културата. В него дълги години са се провеждали сказки, беседи и лекции. С разнообразната си просветна и възпитателна дейност , а по- късно и културни инициативи, то има голям принос за повишаване на културата на населението .

Около 1903г. се основава читалище от Георги Саламбашев в неговия дом. Там то съществува до 1927г. На това място се обособява и библиотека, като за целта се събират книги. Читалището е приело името „Наука” и след 1927г. читалището се премества в църквата. То развива своята дейност, като освен библиотечната се развива и самодейността. Самодейците от село Кръстевич са изнасяли  концертите и програмите си на открито. Така разрастващата се читалищна дейност довежда до необходимостта от построяване на Читалищен дом.

Сградата на читалището е построена през 1962г.от Държавата, доброволен труд, средства от жителите на селото и землячески дружества от гр. София, гр. Пловдив, гр. Пазарджик и други. Земляческите дружества дарили много книги за  новата библиотека. Започнала е активна дейност, като в големия салон се изнасят концерти и театри.

Библиотеката при читалището има 3 500тома литература.

След 1944 г. читалището  се преименува на „Страхил”, което име носи и до днес.Like Us On Facebook

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук