Създадено преди повече от 100 години НЧ „Страхил – 1903г.” е укрепвало и се е развивало като огнище на просветата и културата. В него дълги години са се провеждали сказки, беседи и лекции. С разнообразната си просветна и възпитателна дейност , а по- късно и културни инициативи, то има голям принос за повишаване на културата на населението .

Около 1903г. се основава читалище от Георги Саламбашев в неговия дом. Там то съществува до 1927г. На това място се обособява и библиотека, като за целта се събират книги. Читалището е приело името „Наука” и след 1927г. читалището се премества в църквата. То развива своята дейност, като освен библиотечната се развива и самодейността. Самодейците от село Кръстевич са изнасяли  концертите и програмите си на открито. Така разрастващата се читалищна дейност довежда до необходимостта от построяване на Читалищен дом.

Сградата на читалището е построена през 1962г.от Държавата, доброволен труд, средства от жителите на селото и землячески дружества от гр. София, гр. Пловдив, гр. Пазарджик и други. Земляческите дружества дарили много книги за  новата библиотека. Започнала е активна дейност, като в големия салон се изнасят концерти и театри.

Библиотеката при читалището има 3 500тома литература.

След 1944 г. читалището  се преименува на „Страхил”, което име носи и до днес.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...