Създадено преди повече от 100 години НЧ „Страхил – 1903г.” е укрепвало и се е развивало като огнище на просветата и културата. В него дълги години са се провеждали сказки, беседи и лекции. С разнообразната си просветна и възпитателна дейност , а по- късно и културни инициативи, то има голям принос за повишаване на културата на населението .

Около 1903г. се основава читалище от Георги Саламбашев в неговия дом. Там то съществува до 1927г. На това място се обособява и библиотека, като за целта се събират книги. Читалището е приело името „Наука” и след 1927г. читалището се премества в църквата. То развива своята дейност, като освен библиотечната се развива и самодейността. Самодейците от село Кръстевич са изнасяли  концертите и програмите си на открито. Така разрастващата се читалищна дейност довежда до необходимостта от построяване на Читалищен дом.

Сградата на читалището е построена през 1962г.от Държавата, доброволен труд, средства от жителите на селото и землячески дружества от гр. София, гр. Пловдив, гр. Пазарджик и други. Земляческите дружества дарили много книги за  новата библиотека. Започнала е активна дейност, като в големия салон се изнасят концерти и театри.

Библиотеката при читалището има 3 500тома литература.

След 1944 г. читалището  се преименува на „Страхил”, което име носи и до днес.Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.