Министерството на вътрешните работи обнови бланката на декларация за преминаване през контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове. Актуализацията е направена след анализ на ефективността от първите три дни на функциониране на КПП, съобразно получените запитвания и препоръки от граждани и с цел предотвратяване на злоупотреби.

Променена е формата на декларацията за пътуващите.  Новата бланка е публикувана на интернет страницата на МВР – https://www.mvr.bg,  като е прикачена и в тази публикация.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Община Хисаря и кметствата по населени места ще предоставят празни бланки за попълване при нужда от страна на гражданите. Община Хисаря и кметствата не заверяват декларации.

Община Хисаря напомня, че съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждане на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при неотложна нужда – полагане на труд, здравословни причини, завръщане на постоянния или настоящ адрес.Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...