КАМПАНИЯ ЗА ДЕЦАТА НА ХИСАРЯ

 „МОЯТ ГРАД Е МОЯТА КРЕПОСТ И ГОРДОСТ“

Общинска администрация град Хисаря, в партньорство с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински младежки клуб „Иноватор“ и „Археологически музей“ град Хисаря, организира образователно-патриотична кампания по случай „55 години съвременен град Хисаря“ на тема „Моят град е моята крепост и гордост“.

Кампанията няма състезателен характер, има за цел да популяризира историята и развитието на града през годините, да възпитава патриотичен дух и ценностите у децата, да покаже красотата на града и да накара децата да се гордеят още повече с родното си място.

Каним всички деца от детските градини и училищата в община Хисаря да вземат участие с рисунки, есета, стихове, разкази, презентации и снимки на тема „Моят град е моята крепост и гордост“.

Всички участници могат да предават творбите си до 14.06.2019г. в „Общински център за услуги и информация на гражданите“ намиращ се в Общинска администрация Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ №14.

Презентациите и снимките може да изпращате на e-mail: о[email protected] или на диск в деловодството на община Хисаря.

Всички творби ще бъдат представени във фоайето на Народно Читалище „Иван Вазов” гр. Хисаря и в Туристически информационен център.

За следващите дейности по кампанията ще ви информираме в официалния сайт на община Хисаря и страницата ни във фейсбук.

Запитвания и въпроси могат да бъдат отправяни на следния

e-mail адрес: [email protected] и тел. 0884900629

 

Общинска администрация ХисаряКоментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.