Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-651/11.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и Решение № РД-20-170/10.11.2020 г. на Областен кризисен щаб, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

 1. Затварят се всички пенсионерски клубове и дневни центрове за възрастни на територията на община Хисаря.
 2. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 ч. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
 3. На всички пазари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 4. Забранява се разполагането на сергии и продажбата на стоки на ул. „Аугуста“, ул. „Чаталджа“ и ул. „Васил Левски“. Продажбата на стоки се извършва само на регламентираните за това места.
 5. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 ч. и 10.00 ч. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст. Управителите на хранителни магазини и аптеки следва да създадат необходимата за това организация.
 6. Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.
 7. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
 8. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 9. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
 10. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
 11. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
 12. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.
 13. Ползването на общинските бани се извършва като не се допускат повече от 5 човека едновременно и за не повече от 1 час.
 14. Преустановява се водоподаването на  водопиен павилион „Момина сълза“ и водопиен павилион намиращ се на ул. „Петрович“ за съботните и неделните дни.

Заповедта е в сила от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на служител по сигурността на информацията и Секретаря на община Хисаря.

Общ контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на oбщина ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.