В изпълнение на Заповед на Министерство на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната

Изменям заповед РД – 05 – 231/17.03.2020 г. както следва

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейности по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст. В помещенията където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта за се указва дистанция от най – малко 1-1.5 м. между лицата.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Хисаря и Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...