Наименование Документация Дата на качване Линк за сваляне
Търгове-Община Хисаря Публични явни търгове за продажба на:

– нива, Х кат., нива, Х кат.
– УПИ II-общ., кв.27 по КРП на гр. Хисаря квартал Веригово

Дата на провеждане: 10.12.2020 година от 14.00ч. в залата на Общинска администрация Хисаря, бул. Генерал Гурко № 14

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 17.12.2020г. на същото място и час.

17.11.2020
Търгове-Община Хисаря ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по чл.49, ал.1,т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Търгът с тайно наддаване ще се проведе на 25.11.2020г. в административната сграда на Община Хисаря, адрес: гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко” №14 от 14:00 часа

10.11.2020

Търгове-Община Хисаря ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе  на 27.06.2019 година от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за комплексно отдаване под наем на 5 броя имоти с нтп – ниви в масив 58, местност „Еленкини ниви”,  землище с. Беловица с обща площ 28.354 дка. за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2019г., както следва: 10.06.2019
Търгове-Община Хисаря О Б Я В А
ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе   на 30.11.2017г. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за избор на оператор  за  стопанисване, поддръжка  и  експлоатация  чрез предоставяне под наем на следните  язовири:
13.11.2017
Конкурс-Община Хисаря ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на  18.05.2017 г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публично оповестен конкурс с предмет:  отдаване под наем на недвижим имот ПИ 1161 кв.97 по КП на гр. Хисаря – плаж 05.05.2017
Търгове-Община Хисаря

Обява

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе   на 23.03.2017г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за  продажба на:

16.03.2017
Търгове-Община Хисаря Обява ОБЩИНА ХИСАРЯ

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на  23.03.2017 г. от 15.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14, публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 10 години на:

17.03.2017
Търгове-Община Хисаря ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 19.01.2017г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14, публични явни търгове за продажба 06.01.2017
Търгове-Община Хисаря ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 15.12.2016г. в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за отдаване под наем на 02.12.2016
Търгове –

ОП ОГС Хисаря

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 12.11.2016
Търгове –
Община Хисаря
ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 08.09.2016 г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация, гр.Хисаря, ул.„Генерал Гурко” №14 публични явни търгове за продажба на 26.08.2016
Търгове –
Община Хисаря
ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 16.06.2016г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на: 01.06.2016
Търгове - 
Община Хисаря
продажба по сортименти на прогнозни
количества дървесина от обекти
с № 15005-01 общинска собственост
в района на ОП ОГС Хисаря”

Заповед —->

Заповед РД-05-856/21.12.2015 —->
21.12.2015

Търгове – Община Хисаря
  • ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 14.05.2015 година в залата на Общинска администрация Хисаря, ул.”Генерал Гурко” № 14от 13.00 часа публичен явен търг за продажба
  • от 13.30 часа публични явни търгове за продажба

14.05.2015г

Търгове – Община Хисаря ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 25.06.2015 година в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14

от 10.30 часа публични явни търгове за продажба

от 13.30 часа публични явни търгове за продажба на:

25.06.2015
Търгове – Община Хисаря ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 09.07.2015г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоставяне под наем за срок от 10 години, на следните язовири


В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 16.07.2015г. на същото място и час.

09.07.2015


Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.