Община Хисаря организира пресконференция по проекта за изграждане на компостираща инсталация

Община Хисаря организира пресконференция за представяне на целите и дейностите по проекта за изграждане на компостираща инсталация за разделно третиране на отпадъци, събирани от домакинствата, градинките и обществените паркове. Тя ще се проведе на 01 октомври 2020 г. от 11.30 часа в Заседателна зала на общината, гр. Хисаря, ул. „Генерал Гурко“ №14.

Проект BG16M1OP002-2.005-0017-C01: „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря”, се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Той се изпълнява по Административен договор №Д-34-27/09.04.2019 г. и е на обща стойност от 3 373 246.45 лв., от които Безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР на ЕС в размер на 2 154 708.54 лв., национално съфинансиране – 380 242.69 лв., и собствения принос на бенефициента, в т.ч. разходи за ДДС – 838 295.22 лв.

В пресконференцията ще участват инж. Пенка Ганева, кмет на Община Хисаря, членове на екипа по проекта, представители на избраните изпълнители по проектиране, строително-монтажни дейности, доставка на оборудване, строителен надзор, общински съветници, служители на местната администрация и др.Коментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.