Кметство с. Старо Железаре

Кмет

Илия Тонов

 

0886443164

Младши специалист ГРАО

Тотка Делчева

 

 0884900612

Кметство с. Паничери

Кмет

Неда Топузлийска

 

0888730056

Младши специалист ГРАО

Веска Пашкулова

 

0884900617

Главен специалист КРВП

Валентина Мазникова

 

 0884900616

Кметство с. Старосел

Кмет

Матея Гудев

 

0888137500

Младши специалист ГРАО

Ненка Тепеджийска

 

0884900618

Кметство с. Красново

Кмет

Цвятко Истилянов

 

0882078907

Младши специалист ГРАО

Петя Бакова

 

0884900620

Главен специалист КРВП

Христина Шапкарова

 

0884900635

Кметство с. Беловица

Кмет

Илинка Костова

 

0888730053

Младши специалист ГРАО

Нонка Никитова

 

0884900626

Кметство с. Кръстевич

Кмет

Румен Айвазов

 

0886837276

Младши специалист ГРАО

Капка Ганчева

 

0884900621

Кметство с. Черничево

Кмет

Богдан Иванов

 

0886443161

Младши специалист ГРАО

Диана Миладинова

 

0884900627

Кметско наместничество с. Ново Железаре

Кмететски наместник

Петър Ненов

 

03177/2221

Младши специалист ГРАО

Тодорка Малкиматева

 

0884900614

Кметско наместничество с. Михилци

Кметски наместник

Божанка Пампурова

 

0888730050

Младши специалист ГРАО

Величка Чулова

 

0884900611

Кметско наместничество с. Мътеница

Кметски наместник

Минчо Минчев

 

0888730057

Младши специалист ГРАО

Донка Попова

 

0884900619

Кметско наместничество с. Мало Крушево

Кметски наместник

Недялка Кирeва

 

0888730058

Младши специалист ГРАО

Петранка Стоилова

 

0884900622Like Us On Facebook

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup