Общинска администрация Хисаря

гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко”№ 14, тел.: 0337/62180, Факс : 0337/62030,

е-mail: obhisar@hisar.bg ,obshtina@hisar.bg ,d_polis@abv.bg, web: http://hisar.bg

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в общинеа Хисаря Дата на качване/актуализация/

07.11.2018 год

Изтегли в pdf :

Вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител и използването на административноинформационна система Дата на качване/актуализация/

07.11.2018 год

Изтегли в pdf :

СТАТУТ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТОР

Дата на качване/актуализация/

08.01.2016 год

Изтегли в pdf :

Правила За провеждане на конкурси за заемане длъжността
„Директор” на детска градина

Дата на качване/актуализация/

08.02.2017 год

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

15.07.2016 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, С КОИТО РАБОТЯТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ ОБЩИНА ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

 

 Like Us On Facebook

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук