КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Дата на публикуване

28.04.2020 год

Изтегли в pdf:

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси Дата на публикуване

28.04.2020 год

Изтегли в pdf:

Правилник за вътрешния трудов ред Дата на публикуване/актуализация/

16.01.2020 год

Изтегли в pdf :

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Хисаря Дата на публикуване/актуализация/

07.11.2018 год

Изтегли в pdf :

Вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, и използването на административноинформационна система Дата на публикуване/актуализация/

07.11.2018 год

Изтегли в pdf :

СТАТУТ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТОР

Дата на публикуване/актуализация/

08.01.2016 год

Изтегли в pdf :

Правила за провеждане на конкурси за заемане длъжността
„Директор” на детска градина

Дата на публикуване/актуализация/

08.02.2017 год

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на публикуване/актуализация/

16.01.2020 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на публикуване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Дата на публикуване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, С КОИТО РАБОТЯТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на публикуване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ ОБЩИНА ХИСАРЯ

Дата на публикуване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Дата на публикуване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на публикуване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ Дата на публикуване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...