Общинска администрация Хисаря

гр. Хисаря, бул. “Генерал Гурко”№ 14, тел.: 0337/62180, Факс : 0337/62030,

е-mail: obhisar@hisar.bg ,obshtina@hisar.bg ,d_polis@abv.bg, web: http://hisar.bg

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в общинеа Хисаря Дата на качване/актуализация/

07.11.2018 год

Изтегли в pdf :

Вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител и използването на административноинформационна система Дата на качване/актуализация/

07.11.2018 год

Изтегли в pdf :

СТАТУТ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТОР

Дата на качване/актуализация/

08.01.2016 год

Изтегли в pdf :

Правила За провеждане на конкурси за заемане длъжността
„Директор” на детска градина

Дата на качване/актуализация/

08.02.2017 год

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

15.07.2016 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, С КОИТО РАБОТЯТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ ОБЩИНА ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

НАРЪЧНИК ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ Дата на качване/актуализация/

09.03.2014 год

Изтегли в pdf :

 

 Like Us On Facebook

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

GDPR (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)


На 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент на ЕС за защита на информацията (GDPR – General Data Protection Regulation).

Община Хисаря , представя на вашето внимание информация вътрешни правила за прилагане на регламента

Прочети тук