Във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявено „извънредно положение” и борбата против разпространението на COVID-19 , на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ

  1. Да се преустанови функционирането на общинския неделен пазар в гр. Хисаря до второ нареждане.
  2. Да се преустанови функционирането на пазара на ул. „Гладстон” до второ нареждане.
  3. Да се преустанови функционирането на нощните клубове, барове и дискотеки на територията на община Хисаря до второ нареждане.
  4. Заповедта ми да се доведе до знанието на събирачите на местни данъци и такси и на управителите на нощните клубове, барове и дискотеки на територията на община Хисаря за изпълнение.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите и гостите на гр. Хисаря за

сведение, чрез обявяването й на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря .Коментарите са затворени.

Анкети

По какъв начин желаете да получавате отговор от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...