РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

         Министерство на земеделието, храните и горите

              Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив

             Общинска служба по земеделие -Хисаря

 

ОБЯВА

 

на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив

 

 

В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях въз основа на представените споразумения за ползване за стопанската 2019-2020г. за следните землища на територията на Община Хисаря:

Землища:с. Ново Железаре;с. Паничери;с. Красново ;с. Беловица; с.Мътеница; с.Михилци; с.Черничево; с. Старо Железаре; с. Кръстевич ; с.Мало Крушево.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.