Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с възложител „Донатекс и Ко“ ЕООД за ИП: „Къмпинг и кемпери“ в ПИ с идентификатор 77270.139.976 – УПИ 139.976 – хотел, обществено обслужващи дейности-ЗОХ, СПА център и басейн от ПУП-ПРЗ на м. „Пловдивски път ОЗ“, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив. Информацията е качена на официалния сайт на Община Хисаря и на информационното табло в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище, мнение или възражение по представената информация в 14-дневен срок от 20.10.2022 г. до 02.11.2022 г. включително, в Общинска администрация гр. Хисаря.

INF -Донатекс и Ко  iskane_precenka_OVOS  Обявление по Приложение 2   скициКоментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.