Във връзка с изпълнението на Решение № РД-20-165/03.11.2020 г. на Областен кризисен щаб, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

  1. Въвежда се ограничено работно време до 23:30 ч. за всички заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, заведения за обществено хранене, питейни заведения, кафе сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 8 от Заповед РД – 01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, в които посещението е преустановено съгласно посочената заповед.
  2. Максималната сила на звука на музиката в обектите на закрито по т. 1 да не превишава 85 децибела.

Въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Хисаря  влизат в сила  от 03.11.2020 г. до 12.11.2020 г.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, да се публикува на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на създадената за целта комисия и  Секретаря на община Хисаря.

Общ контрол върху изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР гр. Хисаря.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА
Кмет на oбщина ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...