Уважаеми съграждани,

уведомяваме ви за одобрените споразумения за землищата на град. Хисаря, с. Михилци, с.Черничево, с. Старо с. Железаре, с.Паничери, с. Ново Железаре, с. Мътеница, с. Старосел, с. Красново, с. Кръстевич, с. Беловица и с. Мало Крушево за стопанската 2017-2018г.

 

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, с които са одобрени споразуменията за землищата:

Mihilci_niva MKruchevo Novo_Jelezare Paniceri Staro_Jelezare_niva Starosel_niva

Belovica Cernicevo Hisaria Krasnovo Krastevic Matenica

Mihilci_TН Staro_Jelezare_TN Starosel_TN

Заповеди по чл.37ж-споразумения, пасища, мери и ливади:

РД11-10130РД11-10129РД11-10128РД11-10127РД11-10126РД11-10125РД11-10124РД11-10123

 Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

По какъв начин получавате нужната Ви информация от Общинска администрация в момента?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.