В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо с вх.№ 60-00-1 / 11.06.2020 г.,

Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че от 28.06.2020 г. до 30.06.2020 г. от 06:30 до 10:00 часа ТП ДГС Хисар ще проведе наземно химично третиране на тополови култури в подотдели 277 „в” землище на гр. Хисаря, в подотдел 386 ,,д,, местност „ Ливадско дере“ 6 дка, стоящ от населението място на 0,50 км, в землището на с Паничери в местността „Кавака”, подотдел 386 „д” – 34 дка, стоящ от населеното място на 3,5 км, в землището на с. Черничево в местността „Долу реката”, подотдел384 „1” – 12 дка, стоящ от населеното място на 0,5 км.

Обработката на площите ще се извърши с препарат :

  • Моспилан – инсектицид,категория отровност ІІІ, карантинен срок от 7 до 10 дни, при доза 1,24 г/дка

Третирането се извършва срещу вредител малка тополова стъкленка,петниста златка и тополов цигарджия.Коментирай

Вашият е-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задлжителните полета са маркирани със *

Анкети

Как се информирате за правата си като потребител на административни услуги?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.