В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо с Вх.№ 60-00-3/11.05.21 г.,

Общинска администрация Хисаря уведомява населението, че от 02.06.2021 г. до 04.06.2021 г. от 8:00 до 10:00 часа ТП ДГС Хисар ще проведе наземно химично третиране на тополови култури, подлежащи  на третиране терени са както следва:

а) местността „Ливадско дере“, подотдел 277 „в“ – 6 дка, стоящ от населеното място на 0, 50 км (гр. Хисаря).

Обработката на площите ще се извърши с препарат :

  • Моспилан – инсектицид,категория отровност ІІІ, карантинен срок от 7 до 10 дни, при доза 1,25 г/дка

Третирането се извършва срещу вредител малка тополова стъкленка Коментарите са затворени.

Анкети

Получихте ли точна, ясна и разбираема информация за административната услуга която желаете да ползва?

Зареждане ... Зареждане ...